You are here

Skolegade 11 - Wilhelm Topps Minde

Huset er opført 1718 og er fredet

Huset blev i sin tid bygget som "Den Langerske Stiftelse" - én af Roskildes mange "milde stiftelser" til fattigfolk. 2 familier fik bolig her.

Stilen er trods bygningsåret nyklassicistisk, hvilket må skyldes ombygninger senere end opførelsen.

Huset er i 1940 blevet testamenteret til Domkirken ved ejeren, arkitekt Johan Webers død. Han ønskede med sin gave at sikre omgivelserne omkring Domkirken mod forringelser.

Roskilde Museum skriver:
I 1746 oprettede købmand og rådmand Hans Rasmussen Lange og hans hustru Anna Margrethe von Essen den Langerske stiftelse i Roskilde.
I fundatsen hertil oplyses det, at Lange allerede i 1718 havde ladet opføre et hus, på det der i dag er adressen Skolegade 11. Huset, som havde gård og have, var indrettet med to boliger til fattige.
Ifølge fundatsen fra 1746 skulle boligerne stilles til rådighed for pårørende eller slægt til Lange eller hans hustru – fortrinsvis enker. I 1874 blev huset solgt til den københavnske hørkræmmer Wilhelm Christian Topp, hvis hustru stammede fra Roskilde. Topp indrettede huset som en slags legatbolig for sin hustrus søster Marie Therese Elisabeth Rasmussen. Hun opsatte efter dennes død i 1883 et skilt på huset med teksten ”Wilhelm Topps Minde 1874”.
Boet blev solgt til tømrermesterslægten Weber, som på dette tidspunkt også ejede ejendommene Skolegade 5,7 og 9.
Weberfamilien solgte i 1940 hele husrækken til Roskilde Domkirke, så kirken kunne sikre sine nærmeste omgivelser mod højt byggeri.
Fra 1967 stod Wilhelm Topps Minde ubeboet i en årrække, og det var stærkt forfaldent i begyndelsen af 1970’erne. Som følge heraf blev der iværksat en omfattende renovering, som var afsluttet i efteråret 1975.
Efter renoveringen er der nærmest tale om et nyt hus, hvor bygningens facade er en tro kopi af originalen.


Har du oplysninger eller kommentarer til huset i denne artikel kan du bringe dem herunder

Hvis du har forslag til at rette opmærksomheden på andre steder eller huse i Roskilde Bymidte kan du bringe dem ved at klikke her

Kommentar fra borger:
Min morfar Willy Dusinius Enig (guldsmed) har haft 2 tanter der. Historien går på, at han som lille sov til middag på deres divan i stuen. Over ham var et gevir m. en stor sølv glaskugler, hvor han kunne se sig selv. Gevir og kugle arvede jeg fra Willys brors kone på Frederiksborgvej. Emil og Mille Enig. Har nu kun kuglen.
Administrativt tilføjet af Roskilde Kommmune, Plan og Udvikling, da kommentaren er kommet ind via webformular.  

Senest opdateret

02.10.2018