You are here

Sankt Ols Gade 18 og Sankt Olsstræde 1 - Liebes Gaard og Sukkerhuset

Roskilde Museum har i dag til huse i bygningerne, der er opført fra 1763 og fremefter. Bygningerne er fredet. Stilen er nyklassicistisk.

Carl Liebes gård og museet
Bygningen blev opført til købmand Jacob Borch i 1802, og mange år senere overtog den mangeårige landstingsformand og højesteretssagfører Carl Liebe gården efter sin far, Georg Liebe.
Carl Liebe testamenterede hele bygningskomplekset til Roskilde Kommune, der således blev ejer år 1900. November 1929 stiftedes Roskilde og Omegns Museumsforening og man oprettede Roskilde Museum, som fik til huse i stuelejligheden i Liebes Gård.

På en del af grunden blev der bygget alderdomshjem i 1908, og samme år blev den største del af bygningskomplekset, kaldet Sukkerhuset, indrettet som byens brandstation.

 


Liebes Gård, da den efter 1912 blev anvendt som soldaterhjem efter at Roskilde blev garnisonsby. Her kunne soldaterne komme i deres fritid, så de ikke hang ud på byens værtshuse.

Sukkerhusets spændende historie
I 1761 havde kommerceråd Johan Jørgen Holst oprettet et Sukkerkompagni. Danmark var på det tidspunkt en kolonimagt, og hensigten var at fremstille sukker af sukkerrør fra Dansk Vestindien.
Selve produktionsstedet kom til at ligge i Roskilde, hvor Holst opførte den gule murstensbygning i Sct. Olsstræde, kaldet Sukkerhuset. Sukkerraffinaderiet stod færdigt i 1763.

Ny havn til sukkerfabrikken
Samme år opførtes også arbejderboliger på grunden.
Råvarerne blev hentet til Roskilde fra København med firmaets eget fragtskib, der bar navnet ”Roeskilde Ark”.
Tidligere havde de større skibe måttet ankre op ved Frederikssund, hvorpå lasten blev omladet til fladbundede ’pærepramme’, der kunne klare turen helt ned til bunden af fjorden. Al denne omladning har naturligvis kostet dyrt.
Derfor besluttede bystyret at bygge en skibsbro samme år, som Sukkerhuset stod færdigt, så kompagniets skib kunne sejle helt ind til Roskilde.

Svære tider for Sukkerhuset
I den første tid arbejdede der en bogholder, en sukkermester ved navn Niels Andersen Breegaard, fire svende, tre drenge, en gårdskarl og en kone til at opvarte folkene. Men det var svært at få fabrikken til at give overskud. Dels måtte man kun levere sukkeret i store partier på mindst 20 pund, og dels havde man ikke ret til at sælge sukker i København, der havde sit eget raffinaderi. Som følge heraf overlevede Sukkerhuset i Roskilde ikke ret mange år. Allerede i 1779 lukkede virksomheden.
I 1803 overtog købmand J. Borch og Jacob Kornerup Sukkerhuset og herefter blev det anvendt som pakhus og kornlager gennem mange år, indtil det kom på auktion i 1882 og blev købt af landstingsformand og gehejmekonferensråd Carl Liebe, som altså havde ejendommen til sin død i 1900.

Sukkerhuset som brandstation 1943. Fra Jul i Roskilde 1943

Mange år som brandstation
I årene fra 1909 – 1984 fungerede bygningen som Roskildes Brandstation. Til at begynde med havde man nu kun udkørsel fra husets gavl direkte ud i Skt. Ols Gade, men i 1943 blev stationen "vendt om", så udrykningerne foregik fra det engang så smalle Skt. Ols Stræde.
Husene i Skt. Ols Stræde overfor Sukkerhuset var nu allerede blevet revet ned i 1905. Før dette var strædet ganske smalt som i Middelalderen – brandbilerne ville aldrig have kunnet rykke ud gennem strædet…
Inde i baggården kan man stadig se aftrækskanaler i murværket, der hvor man før har hængt brandslanger af lærred til tørre. Også kommunens tekniske forvaltning flyttede ind i huset.

Sukkerhuset til museet
Efter en gennemgribende restaurering foretaget efter brandvæsenets udflytning fik Roskilde Museum en del af bygningen til sin permanente udstilling. Museet har nu overtaget hele bygningen.
Læs mere om Roskilde Museum her

 

Senest opdateret

15.11.2019