You are here

Frederiksborgvej 2 - Sankt Maria Hospital

  • Frederiksborgvej 2 - Sct, Maria Hospital

  • Frederiksborgvej 2 - Sct, Maria Hospital

  • Frederiksborgvej 2 - Sct. Maria Hospitals kirke

    Det smukke kapel i hospitalets gård blev opført 1931-32 med klare senklassicistiske stiltræk

Hospitalet blev opført 1904-1905 af nonner fra den franske orden "Les filles de la Sagesse" (Visdommens Døtre)

Det er registreret som bevaringsværdigt i klasse 3 - høj bevaringsværdi (1-3)
 

En gruppe katolske søstre fra den kvindelige del af den franske Montfortaner-orden "Les filles de la Sagesse" kom på baggrund af Frankrigs adskillelse af stat og kirke til Roskilde i 1901. De fandt, at byen manglede et hospital, og at kristendomskendskabet stod noget tilbage.
Navnet "Les filles de la Sagesse" betyder "visdommens døtre", idet "visdommen" opfattes som et synonym for Kristus.

De oprettede Sankt Maria Hospital og "Den franske Skole" - og fik opført Sankt Laurentii Kirke på den anden side af Frederiksborgvej.

Hospitalet blev tegnet af to unge arkitekter Stigaard og Kofoed Jensen og blev indviet 14. marts 1905. Stilarten er historicistisk med tydeligt nationalromantisk præg.

Domsognets menighedspleje så med nogen bekymring på den katolske kirkes indflydelse i Roskilde, og derfor fik man i 1908-09 opført et menighedssygehus ved det nuværende Roskilde Sygehus på Køgevej. Arkitekt Stigaard stod også for tegningerne til dette.

Skt. Maria Hospital bestod oprindeligt af en fløj mod Frederiksborgvej, men blev udvidet flere gange. I 1931-32 blev sydfløjen mod Dr. Margrethesvej opført og omtrent samtidigt rejstes søstrenes kapel som østfløj til hospitalet.
Hospitalet virkede indtil 1/4-1961, hvor amtet opsagde kontrakten, og bygningerne overgik til plejehjem for Roskilde kommune. Nu er det gamle hospital indrettet til ældreboliger og ældrecenter.

Senest opdateret

15.11.2019

Kommentarer

Frederiksborgvej 2, 4000 Rosklide.

Rettelser: 1, De montfortanske søstre 'Visdommens Døtre' kom til Roskilde i 1903, to år efter, at Montfortanerpræsterne i 1901 var kommet til byen. 2. Det var ikke søstrene, men præsterne, der var bygherrer i forbindelse med opførelsen af Skt. Laurentii Kirke. At de sikkert i stor stil har modtaget økonomisk støtte fra søstrene er ret sandsynligt . .

Nonnerne

Min mor arbejdede under nonnerne og fortalte, at de var ikke særligt venlige overfor folk i nød. Når folk kom til døren for sjælelig sparring, blev de afvist.

Frederiksborgvej 2, Roskilde

Jeg arbejdede som ufaglært sygehjælper (hed det dengang) i 1980-81 på Sct Maria Hospital - søster Lucia (som jeg netop har læst en artikel om) ledede plejehjemmet; dejligt menneske. Søster Tekla arbejdede også på hjemmet. Det pudsige er at min far fik en ældrebolig i 2015 i Sct Maria Park i sin sidste levetid - han boede der et år; det var skægt at gense stedet.